Kontakt na prevádzkovateľa:

E-mail: info@akozhodit.sk

kontakt: +421944 693 147

 Marek Vojtek, IČO: 50676296

Hlavná 2909/77, Prešov 08001