PLNÁ VÝBAVA

ROČNÝ PRíSTUP DO ONLINE FIT KLUBU + ČERVENÁ ZÁSTERKA + FITTAšKA + EBOOK- RECEPTÁR CHUTNE A FIT